CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Công Ty Cổ Phần Đầ u Tư Đức Trung - DTI INVESTMENT

Một trong những công ty tư nhân hàng đầu Việt Nam hiện đang gặt hái những thành công to lớn trong những lĩnh vực như: BĐS, Văn Phòng Cho Thuê, Khách Sạn, Du Lịch ghĩ Dưỡng...