Chính sách đối với nhân viên

Ngày Đăng : 19/12/2017 - 7:47 AM
Lượt xem: 1096


 

Mọi nhân viên trong công ty không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ,… đều được đối xử công bằng, được tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm việc, cống hiến, đề bạt tương xứng với thành quả đạt được thông qua các chế độ, chính sách đối với người lao động do Nhà nước qui định.

Đời sống nhân viên và gia đình được quan tâm đúng mức. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp dựa trên nền tảng văn hóa công ty được dày công xây dựng trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển.

 Các tin khác