Quan hệ cổ đông

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ 18 ngày 05/08/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/06/1994,...

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công bố NQ HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty; Điều lệ Công ty...

Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ...

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty CPĐT Đức Trung công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công bố thông tin theo TT162/2015/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Công ty CPĐT Đức Trung công bố thông tin theo TT162/2015/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3,8%

Công bố: Nghị Quyết 02/2019/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018

Công ty CP ĐT Đức Trung công bố: Nghị Quyết 02/2019/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 cho cổ đông hiện hữu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG