Công Bố Thông Tin

Công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau quyết toán năm 2017-2018

Ngày Đăng: 27/08/2019

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau quyết toán năm 2017-2018

Công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày Đăng: 15/03/2019

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Ngày Đăng: 11/12/2017

Ngày 7/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 8265/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Đầu tư Đức Trung (Công ty).

DTC: Nộp hồ sơ đăng ký Công ty Đại chúng

Ngày Đăng: 04/05/2017

Ngày 25/04/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã nộp hồ sơ đăng ký Công ty Đại Chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến trong tháng 05/2017 Công ty sẽ hoàn thành các thủ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG