Công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau quyết toán năm 2017-2018

Ngày Đăng : 27/08/2019 - 4:23 PM
Lượt xem: 784
Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau quyết toán năm 2017-2018

Xem file:  Công văn 20.2019/DTC-CV và CV 21.2019/DTC-CV kèm Quyết định CCT số 11387/QĐ-CCT và 11388/QD8-CCTCác tin khác