DTC: Nộp hồ sơ đăng ký Công ty Đại chúng

Ngày Đăng : 04/05/2017 - 1:43 PM
Lượt xem: 2804
Ngày 25/04/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã nộp hồ sơ đăng ký Công ty Đại Chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến trong tháng 05/2017 Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để được chấp thuận đại chúng và thực hiện các bước tiếp theo để niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán.Các tin khác